Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ylaneen-yhtenaiskoulu-timo-kesti.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Oppilashuolto

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi

Tarja Alila
terveydenhoitaja
puh. 050 516 9248

Koululla keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ilman ajanvarausta toimiva avovastaanotto on ke ja pe klo 10.30–11.00.  Yhteydenotot Wilman kautta tai puhelimitse.

Susanna Nyberg-Simola
koululääkäri

Ajanvaraus terveydenhoitajan kautta. Akuuteissa, sairaanhoidollisissa asioissa ohjataan omalääkärin vastaanotolle.

Heli Kriikkula
hammaslääkäri (terveyskeskuksessa)
puh. 02 4864 1330 
sähköpostiosoite: heli.kriikkula[ät]tk.poytya.fi

Santtu Forsström
psykologi
puh. 040 849 3132

Koululla maanantaisin ja tiistaisin. Koulupsykologi ohjaa ja tukee oppilaita opiskelussa, kehittymisessä ja elämäntilanteeseen liittyvissä haasteissa. Tarvittaessa koulupsykologi tekee myös oppimisvaikeustutkimuksia, joista sovitaan yhteistyössä koulun ja kodin kanssa. Oppilas voi hakeutua psykologin asiakkaaksi itse, luokanvalvojan tai luokanopettajan, opinto-ohjaajan tai vanhempien aloitteesta. Tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Mikko Oravakangas
kuraattori
puh.  040 048 4519

Kuraattori on tavattavissa koululla joka toinen torstai. Kuraattorin tehtävänä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä erityisesti ongelmatilanteissa, jotka liittyvät koulunkäyntiin, kotiolosuhteisiin tai kasvuun ja kehitykseen. Tämän lisäksi kuraattorin tehtävänä on edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä sosiaalisten näkökohtien huomioonottamista opetus- ja kasvatustyössä. Oppilaat voivat tulla keskustelemaan kuraattorin kanssa suoraan tai varata ajan joko soittamalla tai Wilman kautta. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä kuraattoriin, jos huoli omasta lapsesta herää. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.

Marke Haapanen
sosiaaliohjaaja
puh. 040 581 2690

Erityisopettajat
Eeva Fransman, luokat 1–3, puh. 040 8437 104
Paula Santanen, luokat 4–6, puh. 040 6723 035
Tiina Salminen, luokat 7–9, puh. 040 6723 184


Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelun ja hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytysten lisäävää toimintaa oppilaitostyössä.

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtori. Lisäksi siihen kuuluvat kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisopettajat, opinto-ohjaaja, oppilaiden ja huoltajien edustajat sekä tarvittaessa koulukuraattori, koululääkäri ja sosiaalitoimen edustaja. Ryhmään voi tarvittaessa osallistua myös muita oppilashuoltotyön edustajia.

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin 2–4 kertaa lukuvuodessa. Huoltajat voivat halutessaan ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmään.

 

Lisätietoja

 

Jaakko Heikkilä
rehtori
puh. 050 590 6733
jaakko.heikkila(a)poytya.fi