Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
riihikosken-yhtenaiskoulu-kuva-0620191662364979.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus laissa säädetyn mukaiseen yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Terveydenhoitaja
Päivi Vähä-Piikkiö 
puh. 040 705 5330
Koululla ma, to ja pe

Koululääkäri                                                                                                                                                        Susanna Nyberg-Simola
Vastaanotto kuukauden 1. ja 3. torstai, ajanvaraus terveydenhoitajan kautta

Kouluterveydenhuollon avulla edistetään osaltaan sekä kouluyhteisön hyvinvointia että oppilaiden kasvua ja kehitystä. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa. Terveydenhoitaja ja lääkäri ottavat oppilaita vastaan sovittuina aikoina, minkä lisäksi oppilas voi itse tai huoltajan yhteydenoton kautta hakeutua vastaanotolle. Tarvittaessa kouluterveydenhuolto lähettää oppilaan jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan koulutapaturmissa annettavaa ensiapua sekä sairastuneiden ensihoito-ohjeita lukuun ottamatta pääsääntöisesti omalääkärin vastaanotolla, jonne huoltajat varaavat ajan.


Koulupsykologi 
Santtu Forsström 
puh. 040 849 3132
Koululla ke, to ja pe

Koulukuraattori
Mikko Oravakangas
p. 040 048 4519
Koululla ke ja pe

Koulupsykologi- ja -kuraattoripalveluilla tuetaan osaltaan oppilaiden kasvua, kehitystä ja opiskelua. Psykologi ja kuraattori työskentelevät osana koulun toimintaa tehden sekä kollektiivista että yksilökohtaista työtä. Osana työtään koulupsykologi ja -kuraattori osallistuvat opetustilanteisiin ja muuhun koulun toimintaan. Koulupsykologi ja -kuraattori työskentelevät yhteistyössä oppilaiden ja perheiden kanssa, ja heihin voi ottaa yhteyttä erilaisiin opiskeluun, koulunkäyntiin sekä lapsen ja nuoren elämään ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaanohjaus
Mika Lamppu
puh. 040 672 2944
Koululla ma, ti ja ke

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi


Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä (KOR)

Koulukohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee, kehittävää, toteuttaa, ohjaa ja arvioi koululla tehtävää opiskeluhuoltotyötä. Osana työtään ryhmä voi muun muassa toteuttaa erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja muita hankkeita. Koulukohtainen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Ryhmän työskentely dokumentoidaan kokousmuistioihin.

Lisätietoja:
Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opiskeluhuoltosuunnitelma [pdf]