Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
polkypyorat-timo-kesti.jpg
 
Varhaiskasvatus ja koulutus
 

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 7.3.2018 § 20.

Linkit:

Toimintasuunnitelma 1.8.2018 alkaen [pdf]


Haku Pöytyän kunnan aamu- ja iltapäivätoimintaan

Haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Wilma-järjestelmän kautta. Toimintaan voivat hakea kaikki ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat. Muiden luokkien osalta toimintaan voivat hakea oppilaat, joille on tehty erityisen tuen päätös.

Tiedustelut:
sivistystoimen suunnittelija-toimistosihteeri Maria Kallio-Järvenmäki, puh. 040 672 3056, maria.kallio-jarvenmaki(a)poytya.fi


Irtisanominen tai toiminta-ajan muutos

Mikäli oppilas halutaan irtisanoa toiminnasta , tulee se tehdä kirjallisesti. Irtisanominen astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kalenterikuukauden alussa ilmoituksen saapumisesta.

Samoin muutos toiminta-ajassa (esim. jokapäiväisestä alle kymmeneen kertaan kuukaudessa) tehdään  kirjallisesti, ja se astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alussa. Ilmoituksen voi lähettää myös Wilma-viestillä tai sähköpostitse.

Irtisanominen ja toiminta-ajan muutosilmoitus toimitetaan yhtenäiskoulujen apulaisjohtajille seuraavasti:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu: Markus Takala
Riihikosken yhtenäiskoulu: Katja Simola
Yläneen yhtenäiskoulu: Heidi Jurkola


Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikat lukuvuonna 2019-2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään sivistyslautakunnan päätöksen 7.3.2018 § 20 mukaisesti koulupäivinä seuraavissa paikoissa:

Elisenvaaran yhtenäiskoulu, Kyrön yksikkö
Kyröntie 75, 21800 KYRÖ
- puh. 040 134 4134
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Riihikosken yhtenäiskoulu
- aamu- ja iltapäivätoimintaa
puh. 040 040 8379

Yläneen yhtenäiskoulu
Koulutie 14, 21900 YLÄNE
puh. 040 843 4620
- aamu- ja iltapäivätoimintaa

Aamutoiminta järjestetään koulun sijaan varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä, mikäli osallistujamäärä toiminnassa on pieni ja palvelun antaminen on näin toteutettuna perusteltua. Aamutoimintaa järjestetään tarpeen mukaan kello 7.00 alkaen koulupäivän alkamiseen saakka ja iltapäivätoimintaa koulupäivän päättymisestä kello 17.00 saakka.


Toiminnasta perittävät maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulutuslautakunnan 27.4.2016 § 37 vahvistamia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittäviä maksuja:

aamupäivätoiminta 30 euroa/kk
iltapäivätoiminta 90 euroa/kk

Mikäli oppilaalle on valittu vaihtoehto, että hän osallistuu toimintaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, maksu puolittuu.

Lisäksi maksusta peritään vain puolet, mikäli lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, ei maksua peritä. Edellytyksenä sairaudesta johtuvalle maksualennukselle tai -vapautukselle on huoltajan toimittama hyväksyttävä lääkärintodistus. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

Edelleen koulutuslautakunta on 7.12.2016 § 106 päättänyt maksuvapautuksesta:

Mikäli huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentulotukiedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä, maksuvapautus koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta myönnetään 1.1.2017 alkaen seuraavin perustein:

Edellytyksenä maksuvapautuksen myöntämiselle on vapautuksen perusteena olevien tietojen saaminen kunnan perusturvaosastolta sekä kohdan kaksi osalta huoltajan kuntaan toimittama, asianomaisen erityishuoltopiirin hyväksymä erityishuolto-ohjelma.

Maksuvapautusta haetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan hakemisen yhteydessä, jolloin samalla kysytään suostumus tietojen saamiseen/pyydetään liittämään hakemukseen oppilaalle hyväksytty erityishuolto-ohjelma. Tarpeen mukaan maksuvapautusta voi hakea myöhemminkin. Maksuvapautus voi olla määräaikainen myös toimintaanottamisjaksoa lyhyemmällä ajalla.

 

Lisätietoja

 

Marianne Mäkelä
sivistysjohtaja
puh. 040 672 3190

marianne.makela(a)poytya.fi