Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Työikäisten palvelut

Aikuissosiaalityö on tukea, ohjausta ja neuvontaa arkielämän haasteellisissa tilanteissa. Sosiaalinen tuki ja palvelujen kokonaisuus sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Sosiaaliohjaaja ottaa vastaan yli 18-vuotiaiden sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset, käsittelee ne ja tekee palvelutarpeen arvioinnit.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi / aikuiset

SOSIAALIPALVELUIDEN PALVELUOHJAUS

puh  040 6722 937  virka-aikaan

Sosiaaliohjaaja vastaa puhelimeen ja antaa sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa kuntalaisille.

Tässä numerossa otetaan vastaan virka-aikana myös kiireelliset sosiaalihuollon- ja lastensuojeluilmoitukset. Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätäkeskuksen 112 numeron kautta.


 

Ohje sähköpostin käyttöön

Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta voidaan kysyä yleistä neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Tällaiseen yleiseen tiedusteluun sosiaalihuollon viranomainen ja järjestäjä voi vastata myös sähköpostitse.

Asiakkaan ei ole suositeltavaa lähettää internet-sähköpostin kautta arkaluonteisia henkilötietoja eikä sosiaalipalveluiden henkilökunta voi vastata asiakkaiden henkilökohtaisiin kysymyksiin sähköpostilla.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje

Virallinen muistutuslomake

 

Lisätietoja

 

Pöytyän perusturvapalvelut
Turuntie 639
21870 Riihikoski

 

Sosiaalipalveluiden palveluohjaus
puh 040 6722 937