Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Kotiutustiimi Aku

Ikäihmisille suunnattu arviointi-, kuntoutus- ja intervallitoiminta

Kotona tapahtuvasta arviointi-, kuntoutus- ja intervallitoiminnasta vastaa arviointi- ja kuntoutustiimi, johon kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti.

Tiimi toteuttaa palvelutarpeen arviointeja yli 65-vuotiaille asiakkaille sairaalasta kotiutumisen yhteydessä sekä ikäihmisen, hänen läheisensä tai viranomaisen pyynnöstä. 

Kotona tapahtuva arvioiva kuntoutusjakso toteutetaan yhdessä kotihoidon kanssa. 

Kuntokoti

Kuntokoti on 6-paikkainen arvioiva kuntoutusosasto, joka sijaitsee Riihikoti-palvelukeskuksessa. Kuntokodissa työskentelee kaksi lähihoitajaa sekä arviointi- ja kuntoutustiimi. Kuntokodissa järjestetään intervallihoitoa omaishoidettaville sekä ikäihmisille, joilla on tarve sellaiselle kuntouttavalle arviointijaksolle, jota ei voida kotioloissa toteuttaa.

Muisti-intervallijaksoja järjestetään Kartanokodissa. 

 

Lisätietoja

 

Kotiutuspuhelut ja palvelutarpeen arviointipyynnöt:

Hanna Kuusisto
puh. 040 632 8030
hanna.kuusisto(a)poytya.fi

Intervallijaksojen varaukset:

Emmi Pohjola
puh. 040 158 8406
emmi.pohjola(a)poytya.fi

 

Riihikoti-palvelukeskus
Koskitie 4
21870 Riihikoski

Kartanokoti
Haverintie 27
21900 Yläne
puh. 040 672 3151 (osasto)