Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut
 

Kotihoito

Kotihoidolla tarkoitetaan ikäihmisen avustamista tavanomaisissa päivittäisissä toimissa. Tällä tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaista hoivaa, huolenpitoa sekä sairaanhoidollisissa toimissa avustamista. Kotihoidon palveluita voi saada alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn takia selviytyäkseen kotona. Kotihoidon tavoitteena on auttaa, tukea ja kuntouttaa asiakasta selviytymään omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoidon tarpeen arvioinnin tekee arviointi- ja kuntoutustiimi. Tiimiin kuuluu sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Tiimi tekee palvelutarpeen arvioinnit yli 65-vuotiaille sairaalasta kotiutumisen yhteydessä sekä ikäihmisen, hänen läheisensä tai viranomaisen pyynnöstä.

Kotihoito on maksullista ja perustuu yhdessä asiakkaan, omaisen/läheisten kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka kirjataan sähköiseen potilaskertomukseen.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllisistä palveluista, jolloin kotihoidon käyntejä on kerran viikossa tai useammin, peritään maksu asiakkaan maksukyvyn ja käyntiajan mukaan. Tilapäiset käynnit ovat harvemmin kuin kerran viikossa, ja maksut peritään voimassa olevan asiakasmaksun mukaan.

Kotihoitoon kuuluvat myös tukipalvelut, joita ovat

Näistä palveluista sovitaan arviointi- ja kuntoutustiimin tai kotihoidon kanssa.

Tutustu kotihoidon kriteereihin oheisesta linkistä: kotihoidon kriteerit [pdf]

 

Lisätietoja

 

Tarja Mäkiniitty
kotihoidon ohjaaja
puh. 050 371 6400
tarja.makiniitty(a)poytya.fi


Kotiutuspuhelut ja palvelutarpeen arviointipyynnöt:
Hanna Kuusisto
puh. 040 632 8030
hanna.kuusisto(a)poytya.fi


Kotihoidon tiimien puhelinnumerot:

Riihikosken alue
puh. 050 460 4972

Kyrön alue
puh. 040 746 9436

Yläneen alue
puh. 050 590 6728