Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tarjouspyynnöt

Pöytyän kunta on siirtynyt loka-marraskuussa 2012 tarjouskilpailuissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalainmukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya.


TARJOUSPYYNTÖ

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN
Pöytyän kunta pyytää urakkatarjousta Kyrön torin parantaminen-nimisen hankkeen
rakentamisesta kokonaishintaurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:
– hankintailmoitus Hilma-palvelussa
– urakkatarjouspyyntö
– urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja
– hankekohtaiset laatuvaatimukset
– lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
– suunnitelmat asiakirjaluettelon mukaisesti
Tarjouksen tulee perustua myös muihin urakkaohjelman kohdassa 5 mainittuihin asia-kirjoihin.

Urakkatarjous tulee tehdä kiinteähintaisena laadittuna oheiselle urakkatarjouslomak-keelle.
Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan liitteenä olevalle lisä- ja muutostöiden yksikköhinta-luettelolle, joka tulee liittää urakkatarjoukseen.

Urakkatarjouksen liitteenä pitää toimittaa tarjouspyynnössä mainitut selvitykset.
Urakkatarjous on jätettävä viimeistään 27.5.2019 klo 12.00 mennessä seuraavaan
sähköpostiosoitteeseen: tarjouskilpailut@poytya.fi.
Tarjouksen sisältävään sähköpostiin tulee kirjoittaa aiheeksi: ”Kyrön torin parantaminen, urakkatarjous”. Muulla tavoin jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä.
Tarjouksen tulee olla voimassa 90 päivää viimeisestä sisäänjättöpäivästä lukien.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset tulee lähettää 16.5.2019 klo. 12.00 mennessä
sähköpostiosoitteeseen: tarjouskysymykset@poytya.fi.
Vastaukset kysymyksiin annetaan Pöytyän kunnan kotisivuilla.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Asiakirjaluettelo
Kansilehti
Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Turvallisuusasiakirja
Tarjouslomake
Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo
Hankekohtaiset laatuvaatimukset (Työselostus)
Kaivanto-ohje
Urakkarajaliite
Asemapiirustus
Tasauspiirros
Massakartta
Leikkaus A-A ja B-B
Leikkaus C-C ja D-D
Leikkaus E-E, F-F, G-G ja K-K
Leikkaus H-H, I-I ja J-J
Kaivokoordinaatit  
Kaivokortit

 

Kunnan ostamien Yläneelle, Riihikoskelle ja Kyröön suuntautuvan asiointiliikenteen hankinta 1.7.2019-31.7.2021

Pöytyän kunta pyytää tarjousta Yläneelle, Riihikoskelle ja Kyröön suuntautuvaan asiointiliikenteeseen seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:
– hankintailmoitus Hilma-palvelussa
– tarjouspyyntö
– palvelukuvaus
– tarjouslomake
– ostoliikennesopimus

Asiointiliikenne toteutetaan tilaustaksilla ovelta-ovelle –periaatteella. Matkan varaaminen tapahtuu viimeistään tuntia ennen alustavaa reittiaikaa ja matkareitit voivat hieman vaihdella eri viikkoina.

Tarjoukset liitteineen tulee antaa 10.6.2019 klo 12.00 mennessä tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvää sähköistä lomaketta käyttäen kohteittain sähköpostitse osoitteeseen: tarjouskilpailut@poytya.fi. Sähköpostin osoitekenttään tehdään merkintä ”ASIOINTILIIKENNE”. Tarjouspyyntöasiakirjat sekä sähköinen lomake ovat saatavissa internet-osoitteista www.hankintailmoitukset.fi sekä www.poytya.fi.

Tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä suomen kielellä 27.5.2019 klo.12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tarjouskysymykset@poytya.fi. Sähköpostin otsikkona tulee käyttää: Kysymykset asiointiliikenne-hankintaan.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadittu yhteenveto on luettavissa 29.5.2019 mennessä osoitteessa: www.poytya.fi. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntö
Palvelukuvaus
Tarjouslomake
Ostoliikennesopimus

 

Lisätietoja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi