Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tarjouspyynnöt

Pöytyän kunta käyttää osassa tarjouskilpailujaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmää. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalain mukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya.


TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö asunnonmuutostyöstä

Pöytyän kunta pyytää tarjoustanne vammaispalvelun mukaisina asunnonmuutostöinä toteutettavasta omakotitalon laajennusosasta osoitteeseen Tuomontie 8, 21800 Kyrö. Rakennustyö toteutetaan avaimet käteen-periaatteella.

Kohteelle on myönnetty rakennuslupa. Tarjouspyyntöön liittyvät rakennuksen suunnitelmapiirustukset ovat tilattavissa osoitteesta kunta@poytya.fi / puh. 02 481 000. Urakkaan sisältyy muiden tarvittavien suunnitelmien laadinta.

Mahdolliset tarjouskilpailua koskevat kysymykset on lähetettävä 3.6.2019 klo. 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen tarjouskysymykset@poytya.fi. Kysymyksiin vastataan tällä sivustolla.

Tarjoukset tulee jättää 7.6.2019 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

- tarjouspyyntö
- tarjouslomake

 

Kunnan ostamien Yläneelle, Riihikoskelle ja Kyröön suuntautuvan asiointiliikenteen hankinta 1.7.2019-31.7.2021

Pöytyän kunta pyytää tarjousta Yläneelle, Riihikoskelle ja Kyröön suuntautuvaan asiointiliikenteeseen seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat:
– hankintailmoitus Hilma-palvelussa
– tarjouspyyntö
– palvelukuvaus
– tarjouslomake
– ostoliikennesopimus

Asiointiliikenne toteutetaan tilaustaksilla ovelta-ovelle –periaatteella. Matkan varaaminen tapahtuu viimeistään tuntia ennen alustavaa reittiaikaa ja matkareitit voivat hieman vaihdella eri viikkoina.

Tarjoukset liitteineen tulee antaa 10.6.2019 klo 12.00 mennessä tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvää sähköistä lomaketta käyttäen kohteittain sähköpostitse osoitteeseen: tarjouskilpailut@poytya.fi. Sähköpostin osoitekenttään tehdään merkintä ”ASIOINTILIIKENNE”. Tarjouspyyntöasiakirjat sekä sähköinen lomake ovat saatavissa internet-osoitteista www.hankintailmoitukset.fi sekä www.poytya.fi.

Tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset on esitettävä suomen kielellä 27.5.2019 klo.12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: tarjouskysymykset@poytya.fi. Sähköpostin otsikkona tulee käyttää: Kysymykset asiointiliikenne-hankintaan.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laadittu yhteenveto on luettavissa 29.5.2019 mennessä osoitteessa: www.poytya.fi. Samassa yhteydessä ilmoitetaan mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön.

Tarjouspyyntöasiakirjat:

Tarjouspyyntö
Palvelukuvaus
Tarjouslomake
Ostoliikennesopimus

 

Lisätietoja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi