Sisältöön »
 • Tekstikoko
 • Pienennä tekstikokoa
 • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Kunnanvaltuusto

Kunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto.

Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kuntavaalit toimitetaan huhtikuun kolmas sunnuntai. Valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta ja valtuusto valitsee kunnan muut toimielimet kesäkuun kokouksessa. 

Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä.  Kuntalain 14 §:ssä määritellään asiat, joista valtuusto päättää.

Valtuusto päättää

 1. kuntastrategiasta
 2. hallintosäännöstä
 3. talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4. omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5. liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
 6. varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
 7. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8. palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 9. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10. jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä
 11. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12. tilintarkastajien valitsemisesta
 13. tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 14. muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Valtuuston kokoukset pidetään maanantai-iltaisin, yleensä kello 18. Kokouskutsu julkaistaan kotisivujen lisäksi Auranmaan Viikkolehdessä ja Alasatakunnassa.  Kokoukset ovat julkisia, joten niitä voi seurata paikan päällä. Kokoukset pidetään vuorotellen Kyrön toimipisteessä (osoite Kehityksentie 6) ja Yläneen Luontokapinetissa (osoite Hovilanmäentie 2).

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan Dynastyssa.

Valtuuston ohjeellinen kokousaikataulu vuonna 2019:

KuukausiKokouspäivä
Helmikuu11.2.
Huhtikuu29.4.
Kesäkuu10.6.
Syyskuu16.9.
Lokakuu21.10.
Marraskuu11.11.
Joulukuu9.12.

Pöytyän kunnanvaltuusto valtuustokaudella 1.6.2017 - 31.5.2021

Kunnanvaltuuston jäsenillä on käytössä kunnan sähköpostiosoitteet. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@poytya.fi.

Puolueiden paikkaluvut

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Wärri Pentti
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Autio Markku
kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja

Harala Farid
kunnanvaltuuston II puheenjohtaja

Kuusenoja Johanna
kunnanvaltuuston III varapuheenjohtaja

Niittymaa Veikko
kunnanvaltuuston VI varapuheenjohtaja

Suomen Keskusta

Kansallinen Kokoomus r.p.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Perussuomalaiset

Vasemmistoliitto

Suomen Kristillisdemokraatit

Vihreä liitto

Sitoutumaton ryhmä

 

Lisätietoja

 

Anu Helin
kunnanjohtaja
puh. 040 672 2900
anu.helin(a)poytya.fi