Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
fiilis-normal.jpg
 
 

Ajankohtaista

22.11.2018

Kiinteistöinventointi jatkuu Kalikassa ja Elijärvellä maanantaina 26.11.


Pöytyän kunta ja FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy jatkavat kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennusten inventointeja maanantaina 26.11. Kunnan rakennusrekisteriin on jäänyt virheitä muun muassa aikaisempien kuntaliitosten takia, ja kiinteistöinventointien avulla kunnan rekisteri saadaan jälleen ajan tasalle.

Väestörekisterikeskus saa tiedot kiinteistöjen tilanteesta väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti kunnalta, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on pidettävä ajan tasalla. Väestörekisterikeskukselle toimitetut tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon, käytettävissä.

Kiinteistöinventointihankkeen alustavissa analyyseissa on tunnistettu useita alueita, joiden tiedot eivät täsmää kunnan nykyisten rekisteritietojen kanssa.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen inventointityö tehtiin Pyhäjärven alueella. Toinen vaihe alkaa maanantaina 26.11. ja jatkuu vuoden loppuun asti. Toisen vaiheen maastoselvitystyö sijoittuu Kalikan ja Elijärven alueille.

Tavoitteena on tarkastaa koko kunnan rakennuskanta vaiheittain ja varmistaa siten kuntalaisten tasapuolinen kohtelu. Maastoselvitystyö ja kiinteistökohtainen rekisteritietojen päivitys tehdään konsulttiyhtiö FCG:n ja Pöytyän kunnan henkilöstön yhteistyönä. Mittauskäynnillä kiinteistön alueella käy kaksi FCG:n edustajaa ja yksi kunnan työntekijä. Mittauksia suorittavat henkilöt tunnistaa FCG:n liiveistä ja henkilökorteista. Käynnistä jätetään myös ilmoitus kiinteistönomistajan postilaatikkoon.

Kiinteistötietojen inventointityössä selvitetään muun muassa rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa tai läsnäoloa. Inventointityö tapahtuu pihalta käsin, eikä rakennusten sisätiloihin mennä.

Lisätietoja antaa

Jussi Lehto
johtava rakennustarkastaja
puh. 050 590 6720
jussi.lehto@poytya.fi

 

Lisätietoja